.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği

Hızlı Ulaşım
 
 

Ceyhan Nehri - Adana

Yeditaşlar (Kestanbol monzoniti) - Koçali Köyü (Ezine-Çanakkale)

Aizanoi antik kenti - Çavdarhisar (Kütahya)

Karabiga Plütonu - Karabiga (Çanakkale)

Kestanbol jeotermal kaynağı - Ezine (Çanakkale)

Edincik Fayı - Tahirova (Gönen-Balıkesir)

Ören Deltası - Bodrum Yarımadası (Muğla)

Gizli Liman - Gökçeada (Çanakkale)

Bozcaada güney kıyıları - (Çanakkale)

12 Aralık 2000 yılında kurulmuş olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Jeoloji Mühendisliği eğitimi vermektedir. İlk yüksek lisans öğrencilerini 2001-2002 yılında ilk lisans öğrencilerini de 2002-2003 yılında ve ilk doktora öğrencilerini ise 2006-2007 yılında almıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümünün eğitim-öğretim ve araştırma hedefi; özel, kamu, endüstriyel ve idari kurum ve kuruluşların önüne çıkan Genel Jeolojik (tektonik, yapısal jeoloji, stratigrafi, paleontoloji...), Uygulamalı Jeoloji (çevre jeolojisi, mühendislik jeolojisi, zemin-kaya mekaniği, hidrojeoloji), Maden Yatakları-Jeokimya ve Mineraloji-Petrografi gibi Jeoloji Mühendisliğini ilgilendiren problemlere uygun çözümler üretebilen, bilim ve teknolojinin ilgili alanlarındaki gelişmeleri izleyen, uygulayan ve yayan nitelikli Jeoloji Mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca; Çanakkale ili ve çevresine ait jeolojik ve mühendislik problemleri araştırmak, yörede ülke ekonomisine katkıda bulunacak her türlü yeraltı zenginliği ortaya çıkarmayı hedeflemiştir.


» Duyurular
»19.02.2016-ZORUNLU STAJA İŞKUR DESTEĞİ yeni
yukari